• RİSKLERİNİZ

  KONTROL ALTINDA

  DENGEM OSGB olarak iş yerinizdeki risk hesaplamalarını en güvenilir şekilde yapıyor ve sizlere rapor sunuyoruz.

 • OSGB

  ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

  Sözleşme yapılan işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütmek.

 • İSG

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

  İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili işin planlanması, organizasyonu ve uygulanmasını sağlamak.

 • TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ

  İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili işin planlanması, organizasyonu ve uygulanmasını sağlamak.

 • MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleriyle İlgili Bilgi Almak için Formu Doldurun, Size Ulaşalım.

DENGEM OSGB
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

Hizmetlerimiz

DENGEM OSGB

Sıkça Sorulan Sorular

OSGB Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB), 6331 numaralı yasaya tabi olan işletmelerde, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini sunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş organizasyonlardır.

OSGB'nin Görevleri Nedir?

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği standartlarının belirlenmesi, risk değerlendirmesi yapılması, eğitimlerin verilmesi ve acil durum planlarının hazırlanması gibi görevleri yerine getirirler.

Hangi İşletmeler OSGB Hizmeti Almak Zorundadır?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, belirli büyüklük ve risk düzeyine sahip tüm işletmelerin OSGB hizmeti alması zorunludur.

OSGB Hizmeti Almanın Maliyeti Nedir?

Hizmetin maliyeti, işletmenin büyüklüğüne, çalışan sayısına, sektöre ve alınacak hizmetin kapsamına göre değişkenlik gösterir.

OSGB ile Anlaşma Nasıl Yapılır?

İşletmeler, yetkilendirilmiş OSGB’ler ile doğrudan iletişime geçerek ihtiyaçlarına uygun hizmet paketleri üzerinde anlaşabilirler.

OSGB Hizmeti Alınmadığı Takdirde Ne Gibi Yaptırımlar Söz Konusu Olabilir?

İlgili kanun ve yönetmeliklere uymayan işverenlere idari para cezaları uygulanabilir ve yasal takip süreci başlatılabilir.

OSGB Hizmetleri Hangi Sıklıkla Alınmalıdır?

Hizmet alım sıklığı, işletmenin risk değerlendirmesi ve mevzuat tarafından belirlenen gerekliliklere bağlıdır.

OSGB Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

OSGB’nin yetkilendirme belgesine, sunulan hizmetlerin kapsamına, uzmanlık alanlarına ve referanslarına dikkat edilmelidir.

İşyerim Hangi Tehlike Sınıfında?
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Ek-1 İşyerinin hangi tehlike sınıfına ait olduğu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinden bulunabilir. İşyerinizin 23 haneli (minimum) olan SGK Sicil Numarasının en başından 2.3.4. ve 5. Haneleri “İş Kolu/Faaliyet Kodu/Tescil Kodu”olarak adlandırılır. Bu 4 haneli kod işyerinin esas faaliyetini belirtmektedir. Bu 4’lü kod İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde bulunduktan sonra, 4’lü iş kolu kodunun altında yazılmış faaliyetlerden yapılan işi en iyi tanımlayan kod seçilir. Seçilen kod 6’lı NACE kodunuz, karşısında yazan tehlike sınıfı da işyerinizin tehlike sınıfını belirtir.
Risk Değerlendirmesi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Risk değerlendirmesi, işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi, analiz edilmesi ve bu risklere karşı önlemlerin planlanması sürecidir. OSGB’ler bu süreçte işverenlere destek sağlar.

Acil Eylem Planı Nedir?

İş yerlerinde yangın, patlama, su baskını, deprem gibi acil durumlar esnasında yapılması gereken müdahale, korunma, arama-kurtarma, toplanma, tahliye ve ilk yardım prosedürlerini; bu işlemleri gerçekleştirecek kişileri tanımlayan ve olası acil durumlar öncesinde oluşturulması zorunlu olan eylem planıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği, iş ortamlarındaki fiziksel koşullar sebebiyle, çalışma esnasında çalışanların uğrayabileceği sağlık problemleri ve mesleki tehlikelerin önlenmesi ya da minimize edilmesiyle ilgilenen bir disiplindir.

İş Güvenliği Sınıflarına Göre Kaça Ayrılır?

İş güvenliği, çalışma ortamlarındaki potansiyel risklerin derecesine göre sınıflandırılmıştır ve bu sınıflandırma üç temel kategori altında toplanmaktadır. Bunlar; yüksek risk barındıran “Çok Tehlikeli Sınıflar”, orta derecede risk içeren “Tehlikeli Sınıflar” ve nispeten daha düşük risk seviyesine sahip olan “Az Tehlikeli Sınıflar” olarak adlandırılmaktadır. Bu ayrım, iş yerlerindeki güvenlik önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanması açısından önem taşır, zira her bir sınıf için gerekli güvenlik tedbirleri ve yönetmelikler farklılık göstermektedir.

İş Yerlerinde işyeri Hekimi ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Bulundurmak Zorunlu mudur?
Tüm işletmelerin, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini koruma amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında belirli yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yasal düzenleme, işverenlerin işyerlerinde bir İşyeri Hekimi ve bir İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmesini zorunlu kılar. Bu profesyoneller, çalışma ortamının güvenliğini sağlamak ve olası iş kazaları veya meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri almakla sorumludur. İşverenlerin bu zorunluluğa uymaması durumunda, uygulanacak olan cezai yaptırımlar arasında para cezası bulunmaktadır. Bu nedenle, işletmelerin hem çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumak hem de olası mali yükümlülüklerden kaçınmak için yasal gerekliliklere uygun hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır.
İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?
İşyeri hekimi, çalışanların sağlık gözetimi ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında; iş güvenliği uzmanı ise iş kazalarının önlenmesi ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması konularında görevlidir.
DENGEM OSGB

Neden DENGEM OSGB?​

Müşteri Odaklı Yaklaşım

DENGEM OSGB, hizmet isteyen her bir müşterisinin özel ihtiyaçlarını ve önceliklerini derinlemesine analiz ederek, bu bilgiler ışığında her birine özgü, kişiselleştirilmiş iş sağlığı ve güvenliği çözümleri geliştirmektedir.

Müşterilerinin beklentilerini tam anlamıyla karşılamayı hedefleyen DENGEM OSGB, detaylı araştırma ve müşteri odaklı yaklaşımı ile sektördeki standartların ötesine geçen hizmetler sunmayı amaçlamaktadır.

Güvenilirlik

DENGEM OSGB, on yılı aşkın bir süredir sektörde edindiği tecrübeyi, çalışanlarının genç ve yenilikçi vizyonu ile bütünleştiren; kendine olan güvenini, sunmuş olduğu kaliteli ve üst düzey hizmetlerle müşterilerine başarıyla yansıtan, bu alanda öncü ve sağlam bir yapıya sahip bir kurumdur.

Bu birleşim, sektörde sürekli gelişim göstermesini ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmasını sağlar.

Güçlü Referans

DENGEM OSGB, Kocaeli bölgesindeki küçük, orta ve büyük boy işletmelere yönelik iş sağlığı ve güvenliği alanında kapsamlı hizmetler sunan bir firmadır.

Çalışma mekanlarının güvenliğini ve çalışanların sağlığını koruma konusunda uzmanlaşmıştır,  sektördeki geniş tecrübesiyle öne çıkmaktadır.

Uzman Kadro

Her bir ekip üyemiz, OSGB hizmetlerinin kritik görevlerini ve sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde anlayıp uygulayan, bu alanda derin uzmanlık kazanmış profesyonellerden seçilmiştir. Müşterilerimize karşı olan yüksek hizmet taahhüdümüzü, sektördeki en yetkin uzman kadrosu ile yerine getiriyoruz.

hat helmed

İşyerinizdeki iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için Sağlık Risk Analizlerinizi yaptırdınız mı?

DENGEM OSGB

Referanslarımız

Teklif Alın

DENGEM Logo